Pawel Wiater
PL | EN
Contact me
  PL +48 601 702 149
DE +49 157 73783201
e-mail: info@fig.ae
my FACEBOOK profile
My motto...
  Everything is possible. The impossible just demands more time [...]

Dan Brown

News
Dominika rozpoczęła pierwszą klasę
Dawid ze swoją drużyną piłkarską. Po wygranym meczu 8:0. Gratulacje!!!
Areas of practice
  . www.fig.ae
. www.ultrapower.pl
. www.vabanque.pl
. www.trusttc.pl
. www.car4u.pl
. www.pngroup.nl
. www.toscania.fig.ae
. www.the-one.pl
Pawel Wiater
Video gallery
Paweł Wiater
Paweł Wiater
Paweł Wiater
Paweł Wiater
Paweł Wiater
Paweł Wiater
Gallery
< PREV |
Paweł Wiater
Paweł Wiater
Paweł Wiater
Paweł Wiater
Paweł Wiater
Paweł Wiater
Paweł Wiater
Paweł Wiater
Paweł Wiater
Paweł Wiater
Paweł Wiater
Paweł Wiater
Paweł Wiater
Paweł Wiater
About me...
  Paweł Wiater - the chairman of FINANCE & INVESTMENT GROUP, a company of a huge financial potential, ensuring a professional service in the range of e.g. business consultancy, creating own and co - financing the investments of other subjects. But this is just a tiny part of the truth of him...
Privately, he is a man of a great life passion. He has been always fascinated by journeys, which were a perfect way of distancing himself from the reality. Although he is unanimously called a man of success, he has not forgotten that the true happiness is drawing the joy from small issues. He starts his day with a while of relax, drinking aromatic Italian cappuccino accompanied by a background music composed by Andrea Bocelli.
In his free time, he plays golf with his friends and he instills the love of the off-road quad expeditions into his son. He always remains himself, being at the same time a good man first of all since, as he says, it is a value of the highest importance.
Welcome to my website
  Welcome to my private web page. The motive of its creation was the desire to open to people: to those already known as well as those who are just being painted by the future. I believe that the positive human relationships are the fundament which giant and timeless things may be built on.

Paweł Wiater

Moje motto...
  Wszystko jest możliwe. Niemożliwe po prostu wymaga więcej czasu [...]

Dan Brown

O mnie...
  Paweł Wiater - prezes FINANCE & INVESTMENT GROUP, firmy o ogromnym potencjale finansowym, zapewniającej profesjonalną obsługę w zakresie m.in.: doradztwa biznesowego, kreowania własnych i współfinansowania inwestycji innych podmiotów. Ale to tylko niewielka część prawdy o nim...
Prywatnie człowiek o wielkiej pasji życia. Od zawsze fascynowały go podróże, które były doskonałym sposobem na zdystansowanie się do rzeczywistości. Mimo, iż jednogłośnie nazywa się go człowiekiem sukcesu, nie zapomniał, że prawdziwe szczęście polega na czerpaniu radości z drobnych spraw. Dzień rozpoczyna od chwili relaksu przy filiżance aromatycznego włoskiego cappuccino, której towarzyszy słyszana w tle muzyka, kompozycji Andrea Bocelli. W wolnym czasie grywa z przyjaciółmi w golfa a w synu zaszczepia miłość do terenowych wypraw quadowych. Zawsze pozostaje sobą, będąc przy tym, przede wszystkim dobrym człowiekiem, bo jak sam mówi jest to wartość najwyższej wagi.
Welcome to my website
  Witam serdecznie na mojej prywatnej stronie internetowej. Motywem jej powstania jest chęć bycia otwartym na ludzi... Na tych już poznanych i tych, których dopiero maluje przyszłość. Wierzę, że pozytywne relacje międzyludzkie to fundament, na którym budować można rzeczy wielkie, ponadczasowe...

Paweł Wiater